ALKITAB SEBAGAI SATU-SATUNYA KEBENARAN ALLAH

“Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran”.(II Timotius 3:16)

Pendidikan/pengajaran yang diterima oleh Timotius sejak kecil tentang kebenaran Firman Tuhan yang dilakukan oleh Eunike ibunya (1:5) memunyai nilai istimewa karena dapat membimbing orang ke dalam pengalaman keselamatan oleh Allah. 

Dalam perikop ini rasul Paulus mengingatkan/berpesan kepada Timotius untuk selalu berpegang teguh pada kebenaran yang dia terima dan yakini. Alkitab adalah Firman Allah, dalam karya pengilhaman oleh Roh Kudus. Allah menggerakkan mereka sedemikian rupa sehingga mereka menulis tanpa salah. Firman Allah yang dinyatakan adalah ungkapan dari hikmat dan watak Allah yang dapat memberi hikmat dan tuntunan hidup rohani dalam iman kepada Kristus.

Kita sebagai orang Kristen yang beriman kepada Kristus harus yakin bahwa Alkitab satu-satunya kebenaran Allah. Tidak boleh ada sedikitpun keraguan dalam hati kita tentang kebenaran Firman Tuhan. Jika keraguan itu timbul maka dengan gampang kita akan terseret  dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Bagaimana supaya kita tetap yakin bahwa Firman Allah (Alkitab) satu-satunya kebenaran Allah? Luangkanlah waktu untuk mempelajarinya, membaca rutin setiap hari, dan tentunya memohon
pertolongan Roh Kudus untuk memimpin kita dalam mempelajari Firman Tuhan. Membaca rutin Alkitab tidak menyita waktu kita. “Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu”(Yoh 8:31-32).

Iman kita akan semakin teguh dan tidak tergoyahkan oleh ajaran apapun yang menyimpang dari kebenaran Firman Allah. (RDS)
Refleksi:
Sudahkah kita yakin dan percaya pada kebenaran Firman Allah?