December6 , 2023

  ALLAH MENGASIHI SEMUA BANGSA

  Related

  SIVITAS AKADEMIKA UNTUK PERDAMAIAN DUNIA

  Mikha 4: 6 - 13 “Dan engkau, hai Menara Kawanan...

  CAHAYA DI TENGAH KEGELAPAN: MERENUNG MASA DEPAN

  Mikha 4: 1 – 5 “Tetapi mereka masing-masing akan duduk...

  KESIAGAAN DALAM KEGELAPAN

  Markus 13: 24 – 37 “Apa yang Kukatakan kepada kamu,...

  HIDUP DALAM KEADILAN, INTEGRITAS, DAN KASIH ALLAH

  Mikha 2: 1 – 13 “Raja mereka akan berjalan terus...

  KEBANGKITAN, HARAPAN, DAN PERDAMAIAN

  Zakharia 14: 1 – 9 “Maka TUHAN akan menjadi Raja...

  Share

  Yunus 4:1-11

  “Bagaimana tidak Aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari seratus dua puluh ribu orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak? ”

  (Yunus 4:11)

  Yunus diutus Tuhan untuk memberitakan penghukuman atas Niniwe yang jahat. Namun ternyata mereka semua bertobat, berpaling dari kejahatannya. Tuhan pun mengampuni mereka. Dia mengurungkan niatnya untuk menimpakan hukuman atas mereka. Bukannya senang, Yunus justru marah. Ia membenci penduduk Niniwe. Mereka adalah musuh bangsanya. Ia menginginkan kehancuran mereka. Allah memberikan pelajaran kepada Yunus melalui cara lain. Yunus bersukacita atas sebatang pohon yang menaunginya. Dan ia berduka ketika pohon itu mati. Tetapi terhadap lebih dari 120 ribu orang yang bertobat, ia justru marah. Tuhan menunjukkan bahwa Dia sangat berduka ketika orang-orang binasa.

  Allah menginginkan pertobatan dan keselamatan penduduk Niniwe. Tuhan menunjukkan bahwa Dia bukan hanya mengasihi Israel, tetapi bangsa-bangsa lain juga. Tuhan ingin Yunus bersuka bukan karena hal-hal yang sementara dan menyenangkan baginya serta menguntungkannya, tetapi atas sesuatu yang bernilai kekal, yaitu ketika orang-orang mengalami kasih dan pengampunan-Nya, serta berbalik kepada-Nya.

  Kita pun bisa saja bersikap seperti Yunus dengan cara yang lain dan menjadi umat yang eksklusif. Hari ini kita diingatkan kembali bahwa Allah mengasihi semua umat manusia. Allah ingin agar semua bangsa datang dan beribadah kepada-Nya. Setiap kita merupakan duta-duta Allah yang di utus ke dunia untuk membawa terang dan menyatakan kabar baik. Keselamatan yang Allah sediakan untuk semua bangsa. (RCM)

  Refleksi : Kasih Allah menjangkau semua umat manusia dari segala bangsa

  spot_img
  Previous articlePERTOBATAN
  Next articleSUNGGUH-SUNGGUH ATAU PURA-PURA?