December6 , 2023

  PANGGILAN PERTOBATAN DI TENGAH KEKERINGAN

  Related

  SIVITAS AKADEMIKA UNTUK PERDAMAIAN DUNIA

  Mikha 4: 6 - 13 “Dan engkau, hai Menara Kawanan...

  CAHAYA DI TENGAH KEGELAPAN: MERENUNG MASA DEPAN

  Mikha 4: 1 – 5 “Tetapi mereka masing-masing akan duduk...

  KESIAGAAN DALAM KEGELAPAN

  Markus 13: 24 – 37 “Apa yang Kukatakan kepada kamu,...

  HIDUP DALAM KEADILAN, INTEGRITAS, DAN KASIH ALLAH

  Mikha 2: 1 – 13 “Raja mereka akan berjalan terus...

  KEBANGKITAN, HARAPAN, DAN PERDAMAIAN

  Zakharia 14: 1 – 9 “Maka TUHAN akan menjadi Raja...

  Share

  Yoel 1:1-14

   “Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah, hai para imam; merataplah, hai para pelayan mezbah; masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allahku, sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu, korban sajian dan korban curahan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya; kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah TUHAN, Allahmu, dan berteriaklah kepada TUHAN.” (Yoel 1:13-14)

  Kitab Yoel adalah sebuah kitab nabi yang berisi pesan tentang pertobatan dan pengharapan akan pemulihan dari kehancuran. Bagian ini menggambarkan kekeringan dan bencana yang menimpa bangsa Israel pada waktu itu. Mari kita renungkan pesan dari Kitab Yoel 1:1-14.

  Pesan Pertobatan untuk semua. Pesan ini ditujukan kepada semua lapisan masyarakat, termasuk para tua-tua dan generasi muda. Ini menekankan pentingnya pesan tersebut dan bagaimana hal itu harus dipahami oleh semua orang, bukan hanya generasi saat itu.

  Bencana Alam sebagai Pertanda Allah. Yoel menggambarkan bencana alam yang melanda tanah Israel pada saat itu, seperti serangan ulat yang merusak tanaman dan belalang belulang yang menghancurkan buah-buahan. Ini bukan hanya bencana alam biasa, tetapi juga pertanda dari Allah atas ketidaksetiaan dan dosa-dosa umat-Nya.

  Pesan untuk Generasi Muda. Nabi Yoel menyerukan kepada generasi muda mengenai pentingnya nilai-nilai, hikmat, dan peringatan Allah. Hal ini mengingatkan orang tua dan pemimpin dalam gereja, memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan nilai-nilai kebenaran dan pertobatan kepada generasi muda. (TMZ)

  Refleksi: Pentingnya pertobatan di tengah krisis. Sebagai orang tua dan pemimpin, panggilan Tuhan kepada kita supaya mengajarkan nilai-nilai kebenaran kepada generasi muda.

  spot_img